Memurlar için tarihi gün!

Memurlar için tarihi gün!
Memurlar, ilk toplu sözleşme masasına pazartesi günü oturacak...Abone ol

Memurlar, maaşlar artışını belirleyecek ilk toplu sözleşme görüşmesi için pazartesi günü hükümet ile masaya oturacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda saat 10.00'da başlaması planlanan toplu sözleşme görüşmesinde, kamu görevlilerine uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, ek ödeme, toplu sözleşme ikramiyesi, fazla çalışma ücreti, harcırah, ikramiye, doğum ve aile yardımı ödenekleri, cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları ile diğer mali ve sosyal haklar belirlenecek.

Bakan Çelik'in başkanlık yapacağı Kamu İşveren Heyeti'nde, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığı temsilcileri yer alacak. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu'nun başkanlık edeceği kamu görevlileri sendikaları heyetinde ise Memur-Sen'den 9, Türkiye Kamu-Sen'den 4 ve KESK'ten 2 üye yer alacak.

Sözleşme hükümleri 2 yıl geçerli olacak

Toplu Sözleşme görüşmeleri, Kamu Görevlileri Ha Dachzelt occasian kem Kurulu'nun kararının alınması da dahil olmak üzere en geç 29 Mayıs'ta sonuçlandırılacak ve ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Toplu sözleşmenin yürürlüğe girmesinin ardından memurların maaşları yeniden hesaplanacak. Ayrıca, toplu sözleşme 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak ve memurlara geriye dönük, bu süreyi kapsayan maaş farkı ödenecek. Toplu sözleşme hükümleri, 2013 yılı sonuna kadar geçerli olacak.

Görüşmelerin yürütülmesi

Toplu sözleşme görüşmelerinin başlangıcında, genel ve hizmet koluna yönelik mali ve sosyal hakların görüşülmesine ilişkin gündem ve çalışma usulü, Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti başkanlarınca belirlenecek.

Görüşmeler, kamu görevlilerinin genelini ilgilendiren toplu sözleşme teklifleriyle her bir hizmet kolunu ilgilendiren toplu sözleşme tekliflerinin topluca görüşülmesi suretiyle yürütülecek.

Belirlenen gündeme göre, kamu görevlilerinin geneline ilişkin mali ve sosyal hakların görüşüldüğü bölümde, Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti'nin konfederasyon temsilcisi başkan ve üyeleri, her bir hizmet koluna ilişkin mali ve sosyal hakların görüşüldüğü bölümde ise o hizmet kolu itibarıyla en çok üyeye sahip sendikanın temsilcisi müzakereleri yürütmeye yetkili olacak. Ayrıca, her bir temsilci sadece kendi teklifiyle ilgili görüş belirtebilecek.

Görüşmelere, hafta sonu tatil günleri hariç, resmi tatil günlerinde ara verilecek.

Toplu sözleşme görüşmelerinin sonlandırılmasında, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na karar almak için azami sürenin tanınması konusu da gözetilecek.

Görüşmelere katılmama

Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanlığına yetkili konfederasyon temsilcisinin toplu sözleşme görüşmelerine katılmaması veya görüşmelerden çekilmesi halinde, heyet başkanlığı yetkisi en çok üyeye sahip ikinci konfederasyonun temsilcisi tarafından kullanılacak.

Toplu sözleşme görüşmelerine katılmaya ve imzaya yetkili konfederasyonların görüşmelere katılmaması halinde, kamu görevlilerine takip eden iki mali yıl boyunca uygulanacak mali ve sosyal haklar genel hükümlere göre Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek.

Toplu sözleşme süreci sonunda toplu sözleşme imzalanamaması halinde, üzerinde uzlaşılan ve uzlaşılmayan konuları içeren toplantı tutanağı, Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı, sendika temsilcisi ve Kamu İşveren Heyeti Başkanı tarafından imzalanacak.

3 konfederasyon tekliflerini iletti

Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti'ne dahil olan Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK, kamu görevlilerinin geneline yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme tekliflerini Devlet Personel Başkanlığı'na iletti. Her bir hizmet koluna özgü mali ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme teklifleriyse hizmet kolunda en çok üyeye sahip sendikalar tarafından hazırlanarak teslim edildi.

Buna göre, Memur-Sen 2012 yılı için yüzde 16, 2013 yılı için ise yüzde 14 zam, taban aylığında ise 2012 için 120, 2013 için 80 lira artış talep etti.

Türkiye Kamu-Sen, 2012 ve 2013 yılları için yüzde 10'ar artış ve taban aylıklarına ayrıca iki yıl için de 100'er lira zam istedi.

KESK ise tüm kamu çalışanlarının maaşlarına yüzde 30 zam yapılmasını, 2012 için bu düzenleme yapılırsa, 2013 yılı için gerçekleşen enflasyon, büyüme oranı ve refah payı toplamı kadar ücret artışı yapılmasını önerdi.Kategori : GÜNCEL